1 miljoen euro voor 20 brede scholen in Brussel

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie trekken samen jaarlijks één miljoen euro uit om twintig nieuwe brede scholen mogelijk te maken.

Een brede school biedt schoolse activiteiten samen met zorg, opvang, sport, spel en kunst. Het concept moet kinderen een bredere ontwikkeling geven. Brussel heeft al zo’n school, op campus Nieuwland. Maar de Vlaams-Brusselse beleidsmakers willen er meer. Ze zien in dit model een uitgelezen kans om anderstalige kinderen een Nederlandstalige leefomgeving aan te bieden.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil dan ook jaarlijks 750.000 euro besteden aan bredeschoolprojecten in Brussel. De VGC legt er 250.000 euro bovenop en zal instaan voor de coördinatie.

Van dit miljoen kunnen twintig projecten bekostigd worden. Alle zestien Brusselse gemeenten met een lokaal cultuurbeleid worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Daartoe moeten ze scholen, minstens van twee netten, het gemeenschapscentrum, de bibliotheek en geïnteresseerde welzijns-, sport-, jeugd- en culturele ver­enigingen samenbrengen rond een project. Als het dossier geselecteerd wordt, krijgt de gemeente een subsidie van maximaal 50.000 euro waarmee een coördinator voor het bredeschoolproject kan worden aangeworven. De bredeschoolcoördinatoren hoeven niet per se via de gemeenten te opereren. Als een gemeente zelf geen initiatief neemt of geen lokaal cultuurbeleid heeft, dan kunnen scholen of andere organisaties het voortouw nemen.

De focus zal, behalve op netwerking, op taal liggen, met name op het opgroeien in een meertalige omgeving en het versterken van de kennis van het Nederlands. “Leren doe je niet alleen tijdens de lesuren. Ook in de vrije tijd kun je heel wat opsteken,” zegt minister Guy Vanhengel (Open VLD), binnen de VGC bevoegd voor onderwijs. Volgens Smet wordt elke extra plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ingenomen door een kind dat de schooltaal thuis niet spreekt. “We kunnen niet blijven groeien zonder grotere inspanningen in kwaliteit.”

Bron: Brusselnieuws.be