133 miljoen euro AGION-subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

De laatste 3 maanden van 2016 is er voor 133 miljoen euro subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. 75 miljoen euro gaat naar de grote scholenbouwprojecten, met name de dossiers op de wachtlijst. 58 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de renovatie van het bestaande verouderde schoolpatrimonium. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voert een inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen en uit te breiden. Deze inhaalbeweging werd bij de start van de legislatuur opgestart en gaat ook in 2017 voluit verder.

AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) kent subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij gesubsidieerd onderwijs) in heel Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werden van oktober tot en met december 2016 voor 75 miljoen euro (75.250.982,67 euro) subsidies vastgelegd ten voordele van schoolbesturen. Scholen in Sint-Niklaas, Ravels, Torhout en Antwerpen kregen een subsidie van meer dan 4 miljoen euro.

Voor de dossiers die voortvloeien uit uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen … is er ruim 37 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast gaat er nog eens bijna 21 miljoen euro naar dossiers voor eerder kleinere bouwwerken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Vlaanderen voert een belangrijke inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen, te moderniseren en uit te breiden. De laatste 3 maanden van 2016 heeft AGION ruim 133 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in ruim 160 steden en gemeenten in Vlaanderen. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen gebouwd of grondig verbouwd. Al deze investeringen passen in het Masterplan Scholenbouw. Onze leerlingen en leerkrachten hebben recht op moderne, kwaliteitsvolle hedendaagse schoolgebouwen aangepast aan de onderwijsnoden en uitdagingen van de 21ste eeuw.”

Er is een overzicht van de scholen die in de periode oktober – december 2016 schoolbouwsubsidies van meer dan 10.000 euro hebben ontvangen.

Meer informatie en een overzicht van de subsidies per procedure en per provincie: Onderwijs.Vlaanderen.be