Aanpak verduurzamen van Nederlandse schoolgebouwen

Een groot deel van de ruim 8.000 scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs is oud. Deze schoolgebouwen hebben ook vaak een slecht binnenmilieu en gebruiken te veel energie. Dit erkennen betrokken partijen. Toch komt een grootschalige aanpak niet van de grond. Hoe komt dat? De brochure ‘Krachtenveldanalyse verduurzamen schoolgebouwen PO en VO’ biedt inzicht.

De analyse bevat een overzicht van alle betrokkenen organisaties, hun belang en hun invloed. Verder is er een uitleg te vinden over de verduurzamingsopgave voor de scholen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland