Aftandse schoolgebouwen populair maken

In politiek Den Haag is het schoolgebouw een blinde vlek. Toen rondom de eeuwwisseling de klassenverkleining in de onderbouw werd ingevoerd hield men er in Den Haag geen rekening mee dat er ook klaslokalen bijgebouwd moeten worden. Ook bij discussies als ontbijten op school, de verlengde schooldag of passend onderwijs  worden de gevolgen voor het schoolgebouw nauwelijks  doordacht,  terwijl een passend schoolgebouw een grote succesfactor is bij het slagen van onderwijsveranderingen.

De druk op Nederlandse schoolgebouwen is groot. De budgetten zijn laag bij een hoge bezettingsgraad. Vergeleken met kantoorgebouwen is de vierkante meterprijs voor scholen minstens 20 procent lager terwijl het gebruik bijna vier keer zo intensief is. Onder deze omstandigheden is het niet vreemd dat schoolgebouwen slecht presteren en ongezond zijn.

Bron: Stedebouw & Architectuur