Akkoord over verdeling kosten voor renovatie schoolgebouwen

De Primair Onderwijsraad, Voortgezet Onderwijsraad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn het in principe eens geworden over de verdeling van de kosten van renovatie van schoolgebouwen. Daarmee lijkt de grootste belemmering voor het op grote schaal toekomstbestendig maken van bestaande schoolgebouwen van de baan. Dat zegt beleidsmedewerker Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland naar aanleiding van de uitzending van BNR Bouwmeesters over ‘de school van de toekomst’ van woensdag 19 april.

Hindernis

Het feit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen voor basis- en middelbaar onderwijs, en schoolbesturen voor exploitatie en onderhoud van hun gebouwen, vormt nu vaak een hindernis voor de renovatie van schoolgebouwen. Omdat gemeenten opdraaien voor de kosten, terwijl schoolbesturen van de lagere exploitatielasten profiteren. Verwoerd benadrukt dat de overeenkomst tussen de PO- en VO-Raad en de VNG nog verder moet worden uitgewerkt en nu bij staatssecretaris Dekker van OCW ligt. Gunstig aan een bestuurlijk akkoord is, legt hij uit, dat een wettelijke ‘ontschotting’ van de financiering voor renovatie en exploitatie dan niet nodig is. “Daarmee is dan dus de grootste belemmering voor het op de markt komen van een groot renovatievolume weggenomen.”

Big data

Voor het inzichtelijk maken van het effect van verduurzamingsmaatregelen in bestaande schoolgebouwen, wordt binnenkort gestart met een uitgebreid onderzoek in een paar honderd klaslokalen. Dit meerjarig onderzoek wordt medegefinancierd door Bouwend Nederland. “Met de big data uit dit onderzoek kunnen straks scholen in heel Nederland beslissen over welke maatregelen voor verduurzaming en een gezond binnenklimaat voor hun het meest geschikt en doelmatig zijn”, licht Verwoerd toe. Daarnaast gaat het ministerie van OCW ook mede op aandringen van Bouwend Nederland een database aanleggen voor het kunnen monitoren van de technische en bouwkundige staat van schoolgebouwen (o.a. bouwjaar, bouwaard, vloeroppervlak, aantal leslokalen, wel of niet dubbelglas).

Tienduizend

Omdat veel gemeenten en schoolbesturen niet goed weten wat de staat van schoolgebouwen is, liet Bouwend Nederland zelf al een database aanleggen van alle schoolgebouwen die er in Nederland staan (circa tienduizend). “Toen we die database maakten, was de gemiddelde school 38 jaar oud, niet gerenoveerd en met een energielabel D of lager”, schetst Verwoerd de hoeveelheid werk aan de winkel. De database van OCW bevat straks veel meer gedetailleerde informatie, met ook gegevens over het energiegebruik per school. “Die veel uitgebreidere informatie geeft straks dus veel meer basis voor een verstandige investeringsbeslissing”.

Nulmeting

Maar er gaat volgens Verwoerd nog wel een jaar overheen voordat bouwbedrijven met al die nieuwe informatie aan de slag kunnen met renovatieprojecten. “Allereerst moeten de afspraken tussen VNG, PO-Raad en VO-Raad verder worden uitgewerkt. Ook de database van OCW moet gevuld gaan worden. Dus ik hoop dat de eerste versie van die database ergens in de loop van volgend jaar online gaat en gemeenten en schoolbesturen kan helpen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen.”

Sjorren

Maar met de renovatie van schoolgebouwen is wel enige haast gemoeid, geeft Verwoerd aan: “Er is een Green Deal Scholen en er is een Energieakkoord, dus uiteindelijk moeten al die gebouwen wel in mindere of meerdere mate worden aangepakt.” Waarbij een klein deel van die gebouwen zal worden gesloopt omdat ze zo verouderd zijn dat renovatie niet meer loont. Dat De Bouwagenda nu extra druk zet op de noodzaak van die aanpak, vindt Verwoerd een goede zaak. Die agenda is volgens een uitvloeisel van waar Bouwend Nederland samen met de PO-Raad de afgelopen jaren al “heel erg aan heeft lopen sjorren”.

Bron: Bouwend Nederland