Amsterdam krijgt minimaal vijf nieuwe middelbare scholen

Amsterdam gaat plaatsmaken voor tienduizend extra leerlingen. Omdat meer gezinnen met kinderen in de stad blijven wonen, is er dringend behoefte aan nieuwe scholen en uitbreiding van bestaande gebouwen.

Er komen tussen nu en 2025 ten minste vijf nieuwe middelbare scholen bij, en tientallen basis- en middelbare scholen zullen uitbreiden en bijbouwen. Daarbovenop worden vijf kavels in de stad gereserveerd voor nieuwe scholen van elk rond de duizend plekken.

Het aantal kinderen in de stad blijft groeien, tot 115.000 leerlingen in 2025, en de behoefte aan meer basisscholen en middelbare scholen is dringend. De prognoses en plannen staan in het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 van wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs), dat vandaag is bekendgemaakt.

Kosten
De totale kosten voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, komen neer op meer dan 450 miljoen euro, verspreid over vijf jaar. Hoewel de scholen door het rijk worden gefinancierd, is de gemeente verantwoordelijk voor hun huisvesting.

Volgens Kukenheim wordt het vooral een uitdaging in bestaand stedelijk gebied goede gebouwen te vinden voor scholen. ‘Maar ook lege kavels zijn niet overal voorhanden.’ De komende jaren stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met negen procent. Middelbare scholen zullen zelfs elf procent meer leerlingen ontvangen. De onderwijswethouder komt met een plan voor waar die scholen moeten komen, in de hoop dat ieder kind naar een school van zijn voorkeur kan.

Vwo-advies
Opvallend is dat het aantal vwo-adviezen in Amsterdam gestaag is toegenomen, van 18 procent in 2007 tot bijna 24 procent in 2014. De vraag naar scholengemeenschappen, havo/vwo- en vwo-scholen groeit tot 2025 het hardst, met 13 procent. In 2014 had meer dan de helft van alle Amsterdammers een havoadvies of hoger. De groei op de praktijk-, vmbo- en vmbo-t/havoscholen is met 7 procent wat minder. De laatste negen jaar is het aantal leerlingen dat op een vmbo-school zit, juist met ruim 10 procent afgenomen.

De komende jaren zal het grootste tekort aan plaatsen ontstaan op categorale gymnasia, havo/vwo-scholen en scholengemeenschappen met alle niveaus. De druk op middelbare scholen in het centrum en Zuid, waar 23 scholen met 27 gebouwen zijn, is erg groot. In dit gebied komen er op korte termijn al een paar scholen bij: de Vinse School (creatieve school) en misschien in hetzelfde deel van de stad: internationale school Denise en De Amsterdamse Mavo (op humanistische leest geschoeid).

Ook wordt ruimte gereserveerd voor een eventuele nieuwe school met ongeveer duizend leerlingen, bij voorkeur op het Roeterseiland of het Marineterrein. De babyboom van de stad, en daarmee de boom van het aantal basisschoolleerlingen, is het grootst in Noord (+21 procent in 2025) en Zuid (+16 procent in 2025).

Bron: Het Parool