Amsterdam pakt binnenklimaat basisscholen aan

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie is in Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam een pilot gerealiseerd om de tien meest urgente schoolgebouwen aan te pakken.

Stadsdeel Zuid is eind 2013 een pilot gestart om de lessen uit de Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) methodiek in een totaal nieuwe, integrale aanpak voort te zetten. Bij deze aanpak zijn tegen minimaal gelijkblijvende exploitatiekosten gegarandeerde prestatieverbeteringen voor binnenmilieu en energiereductie gerealiseerd, waarbij marktpartijen een optimaal maatwerkpakket aan maatregelen mochten bepalen.

Resultaten

De resultaten van de pilot liegen er niet om. Ten opzichte van de traditionele aanpak op basis van de EBA-methodiek zijn een 25 keer zo hoge CO2-besparing, 50% betere binnenmilieuprestaties en garanties voor een goede luchtkwaliteit gerealiseerd. Daarnaast zijn de exploitatielasten voor schoolbesturen in plaats van gestegen, fors gedaald.

De sleutel tot succes zit in een maatwerkaanpak, waarbij per school een samenhangend maatregelenpakket werd aangeboden. Hierbij is binnen de selectie van consortia gestuurd op outputprestaties ten aanzien van het binnenmilieu met gelijkblijvende exploitatiekosten en gegarandeerde prestaties voor tien jaar. Bij de traditionele aanpak wordt de focus vaak alleen op een deel van de binnenmilieuproblematiek gelegd, waarbij de samenhang en integraliteit gemist wordt. Belangrijk is dat de uiteindelijke kwaliteitsverbetering binnenmilieu wordt aanbesteed en niet vooraf voorgeschreven en uitgewerkte maatregelen.

Binnen de kaders van de SMART kwaliteitsverbetering blijken marktpartijen goed in staat om per school een pakket aan maatregelen voor te schrijven. Sterker nog: partijen kunnen zo ook gemakkelijker prestaties gedurende de komende jaren garanderen. Dit is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Een bijkomend voordeel door het aanbesteden op een vaste prijs – waarbij kwaliteitsmaximalisatie wordt beloond – is dat prijsduikers worden geweerd en daarmee problemen in het realisatietraject worden voorkomen.

Aanpak

De pilot biedt een doelgerichte en efficiënte aanpak om energie- en binnenmilieuprestaties van schoolgebouwen te verbeteren. Optimale samenwerking tussen Stadsdeel Zuid, schoolbesturen en marktpartijen dragen bij aan het succes van de aanpak. Onder regie van Stadsdeel Zuid zijn schoolbesturen maximaal betrokken bij het inhoud geven aan het proces.

Bron: Stedebouw & Architectuur