Binnenklimaat Rembrandt College Veenendaal is niet goed (NL)

Het Rembrandt College zetelt in een modern duurzaam schoolgebouw. 430 vierkante meter panelen zetten zonlicht om in elektriciteit, er is een warmteterugwinsysteem, twee warmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht en zonneboilers zorgen ervoor dat de warmwatervoorziening duurzaam wordt geregeld. Tot zover ziet het er goed uit. Maar het binnenklimaat was vanaf het begin niet goed.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het binnenklimaat, maar uit onderzoeken is gebleken dat de school al bij oplevering niet voldeed aan de toen geldende eisen omtrent het binnenklimaat. ,,Het betreft dus het oplossen van een constructiefout. De school is gerealiseerd onder bouwheerschap van de gemeente en daarmee is de gemeente verantwoordelijk”, blijkt uit de meest recente inventarisatie van de onderwijshuisvesting in Veenendaal. Het college heeft 217.500 euro uitgetrokken om te zorgen dat de klimaatbeheersing op orde wordt gebracht in het schoolgebouw.

De toekomst van de onderwijshuisvesting is door de gemeente in samenspraak met de schoolbesturen geregeld in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Geconstateerd wordt dat het door de verminderde inkomsten van het Rijk nog belangrijker wordt te kijken naar efficiënt gebruik van de ruimten in schoolgebouwen. ,,Bouwen voor leegstand moet waar mogelijk worden voorkomen.” De leegstand wordt elk jaar in kaart gebracht. Een schoolbestuur kan in overleg en na toestemming van het college ruimte verhuren of in medegebruik geven.

Voor 2016 lagen er twaalf aanvragen op het gemeentehuis van schoolbesturen, voor uitbreiding, medegebruik, afvoer van water, verplaatsing en teruggeven van de locatie, brandveiligheid, klimaatbeheersing en betonrot. Er is in totaal voor bijna drie ton toegekend. Behalve het Rembrandt College ontvangt de Beatrixschool ruim 56.000 euro vanwege betonrot die de begane grond heeft aangetast. Van medegebruik kan sprake zijn bij De Grondtoon (Alex, 258 leerlingen), ’t Speelkwartier (382 leerlingen) en Tamim (232 leerlingen). De 51 leerlingen van de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm kunnen in de wijk worden ondergebracht bij de Engelenburgschool, die 83 leerlingen heeft.

Bron: VeenendaalseKrant.nl