Bouwwijzer voor scholen

Een school bouwen – hoe begin je daaraan? Het boek biedt hierbij ondersteuning en slaat een brug tussen schooldirecties of -besturen en ontwerpers of architecten.

In de komende jaren investeert de Vlaamse overheid extra middelen investeren in scholenbouw. Ervan uitgaande dat vele scholen dus te maken krijgen met bouw- of verbouwingswerken, ontwikkelde de Katholieke Hogeschool Mechelen een draaiboek dat scholen op weg moet helpen een bouwproces in goede banen te leiden. Het resultaat is een praktisch en eenvoudig hanteerbaar boekje dat aan de hand van een stappenplan bouwheren de weg wijst doorheen het bouwproces.

Hoe kunnen scholen, directies, inrichtende machten of schoolbesturen zelf een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun schoolgebouw? Waar kunnen zij het bouw- of verbouwproces positief beïnvloeden? Wat mogen ze van hun ontwerper verwachten en waar moeten ze zelf aan de slag? Deze en vele andere vragen komen aan bod in deze publicatie.

‘Bouw wijs – bouwwijzer voor scholen’ is nu beschikbaar in pdf-vorm, met dank aan de auteurs en de Thomas More Hogeschool.

Bron: Scholen Bouwen