Brede school Oegstgeest met veel daglicht en frisse lucht

Een uitbreidingswijk Nieuw Rhijngeest bij Oegstgeest is gestart met de bouw van brede school Het Dok. Het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter voorziet in veel daglicht en frisse lucht. Daarnaast wordt de bosrijke omgeving waarin het gebouw staat benut.

Het Dok omvat een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal, expositieruimte en een multifunctionele ruimte. Als rechtgeaarde brede school functioneert het ook als ontmoetingsplek voor de buurt.

“Voor de brede school staan gezondheid en duurzaamheid voorop. In het ontwerp komt dat tot uiting in drie thema’s: frisse lucht, daglicht en natuurlijke materialisering. Eén van de grootste kwaliteiten van de nieuwe brede school vormt de locatie: het gebouw komt te liggen in het nieuw aan te leggen bos”, zegt architect Paul de Ruiter.

In het ontwerp wordt deze kwaliteit zoveel mogelijk benut door ervoor te zorgen dat overal in het gebouw de nabijheid van het bos voelbaar is, meldt zijn bureau voorts. “Om dit te bereiken is zoveel mogelijk programma op de begane grond geplaatst en zijn de meer gesloten functies, zoals de sportzaal, op de verdieping gesitueerd.”

In het gebouwconcept is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van alle gebruikers: variërend van (school)kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar tot de oudere buurtbewoners op tijden dat er buurtgerelateerde activiteiten in en rond het gebouw plaatsvinden, zegt Architectenbureau Paul de Ruiter.

“Het speeldak op de verdieping is bestemd voor de kinderen van de bovenbouw. Het staat met een trap in verbinding met de groene binnenplaats op maaiveld. Dit stukje omsloten bos vormt het hart van het gebouw en fungeert als gemeenschappelijke buitenruimte voor de kinderen van de onderbouw en de nul- tot vierjarigen van de kinderdagopvang: het biedt hen een veilige en geborgen speelplek.”

Klimaatconcept

Voor de aanvoer van verse lucht is in samenwerking met Arup een klimaatconcept met zo weinig mogelijk installaties ontwikkeld. “Natuurlijke ventilatie via de gevel voert verse lucht aan en stroomt door het gebouw via akoestische roosters naar een centraal trappenhuis, waar het wordt afgevoerd. Er zijn geen ventilatiekanalen nodig, hetgeen energie en materiaal bespaart.”

“De lucht wordt toegevoerd op basis van de hoeveelheid CO2 en niet op basis van het aantal ruimten. De constructie in het gebouw wordt uitgevoerd in hout, hierdoor krijgt het gebouw ook binnen een natuurlijke uitstraling. Bovendien kan door de slimme integratie van constructie en installaties veel vrije hoogte worden gewonnen.”

“De gevel wordt bekleed met glazen panelen in drie verschillende groentinten, waarin de omringende bomen zullen worden gereflecteerd. De plint van het gebouw is van hout, als directe verwijzing naar het bos waardoor het gebouw zich nog meer schikt naar de omringende omgeving”, besluit het Amsterdamse bureau.

Bron: Architecten Nieuws