Brochure over verbeteren binnenmilieu kinderopvang NL

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft de brochure Veilig en Fris gemaakt. De vijf verschillende type gebouwen en de mogelijkheden om de ventilatieproblemen op te lossen staan hierin uitgewerkt. Dit meldt Kinderopvang.nl.

Er zijn vaak goedkope oplossingen beschikbaar om de luchtkwaliteit in de kindercentra te verbeteren. In de brochure Veilig en Fris staan per type gebouw de kosten vermeld die bij het oplossen van ventilatieproblemen komen kijken. Ook is er fotomateriaal in de brochure opgenomen.

De kinderopvangbranche heeft tot 1 januari 2017 de tijd om het binnenmilieu in de kinderopvang te verbeteren. Dit is in 2011 bepaald. Het toenmalige ministerie van VROM heeft BOinK in het verleden een subsidie gegeven om de brochure te ontwikkelen. Als in 2017 blijkt dat de verbeteringen uitblijven, dan kunnen dan wettelijke maatregelen genomen worden. Om de brochure in te zien, klik hier.

Bron: Nationale Onderwijsgids