Concept Huisvesten naar vraag van gemeente Amsterdam

Kunnen we scholen beter, sneller en goedkoper laten bouwen? Het antwoord is ja. Het concept Huisvesten naar vraag zorgt ervoor. Het levert in slechts zes maanden tijd flexibele, frisse en energieneutrale gebouwen op, die voldoen aan de wensen van de gebruikers. Dit alles binnen de normbudgetten voor onderwijshuisvesting. Zo worden de kosten in de hand gehouden en kunnen scholen zich concentreren op het bieden van goed onderwijs.

Pilot Zeeburgereiland
Stadsdeel Oost leerde van de grillige ontwikkeling van IJburg, waarop traditionele scholenbouw geen antwoord had, met dure noodvoorzieningen en verhuizingen tot gevolg. Met een pilot op het Zeeburgereiland is het eerste bewijs geleverd dat het ook anders kan. In zes maanden is daar een Integraal Kindcentrum (IKC) volgens het nieuwe concept gebouwd. Een modern, duurzaam en flexibel gebouw, en ook nog eens een stuk goedkoper.

Bron: Gemeente Amsterdam