diederendirrix architecten

Project: Internationale School Eindhoven

Het ontwerp van de campus internationale school omvat zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande (rijks)monumentale bebouwing. In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, een mediatheek, een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

De belangrijkste gebouwen van het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijke gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt. De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazerne zijn terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument. Opzet is middels een hedendaagse onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw; wel specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble.

Download PDF – Internationale School Eindhoven