Energiebesparing 300 Vlaamse scholen leverde al 1 miljoen euro op

300 scholen die de voorbije 2 jaar energiebesparende investeringen deden, hebben daarmee al 1 miljoen euro uitgespaard. Ze kunnen zo gemiddeld 8 euro per leerling extra besteden aan het onderwijs zelf. Bovendien verlagen ze hun jaarlijkse uitstoot van CO2 met bijna 8500 ton, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 1750 gezinnen. In 2008 stelt onderwijsminister Frank Vandenbroucke 25 miljoen euro ter beschikking voor energiebesparende investeringen. Deze week verspreidt hij ook 5 uitgebreide brochures over rationeel energiegebruik naar alle scholen.

De energiefactuur is een aanzienlijke kostenpost voor scholen. Door de stijgende energieprijzen wordt deze kost bovendien steeds groter. Daarom helpt minister Vandenbroucke de scholen om energie te besparen. Een energiezuinige school moet immers minder werkingsmiddelen besteden aan energie waardoor meer middelen overblijven voor de inhoudelijke werking. Bovendien heeft een school een voorbeeldfunctie in de strijd tegen de opwarming van de aarde en door een rationeel energiegebruik kan ze haar steentje bijdragen aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Enerzijds wordt er aandacht besteed aan de bouw van energiezuinige nieuwe schoolgebouwen. Met het decreet betreffende energieprestaties in scholen, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd, moeten nieuwe schoolgebouwen sinds 1 januari 2008 voldoen aan de energiezuinige E70 norm. Alle nieuwe scholen zullen hierdoor 30% zuiniger zijn dan de voordien verplichte E100 norm. Daarnaast zullen er bij wijze van pilootproject ook een aantal passiefscholen worden gebouwd. Dit zijn schoolgebouwen die zo goed geïsoleerd zijn dat ze (bijna) geen verwarming nodig hebben.

Werken aan een nieuw energiezuinig scholenbestand is zeer belangrijk, maar ook bij de bestaande scholen kan nog heel wat energiebesparingen worden gerealiseerd. Zo blijkt uit een studie van VITO uit 2001 dat tot 60% van de scholen niet over dubbel glas beschikt en tot 70% van de scholen geen dakisolatie heeft. Daarom stelt de Minister Vandenbroucke sinds 2006 ook heel wat middelen ter beschikking voor energiebesparing in bestaande schoolgebouwen. Hierdoor kunnen scholen subsidies aanvragen voor maatregelen zoals de installatie van energiezuinige verwarmingsketels, thermostatische kranen, verbeterd dubbel glas en het isoleren van leidingen, muren en daken. In 2006 werd er hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt, in 2007 werd dit bedrag verhoogd tot 28 miljoen euro. Nog tot 2010 wordt er jaarlijks 25 miljoen euro voorzien voor REG-investeringen in schoolgebouwen. En deze investeringen lonen.

In 2006 en 2007 werden REG subsidies goedgekeurd voor meer dan 600 scholen. Ongeveer 300 scholen voerden de energiebesparende maatregelen al uit. Zij bespaarden in totaal meer dan 1 miljoen euro aan energiekosten. Bovendien blazen die 300 scholen hierdoor jaarlijks ca. 8.480 ton minder CO2 de lucht in. Dit stemt overeen met het energieverbruik van maar liefst 1750 gezinnen. De kloof voor het behalen van de Kyotonorm wordt dankzij deze inspanningen dus alweer een beetje kleiner.

Naast middelen om energiebesparende investeringen uit te voeren, krijgen de scholen ook concrete tips om energie te besparen. Hiertoe ontvangen zij gratis 5 brochures rond rationeel energiegebruik. Naast een algemene brochure ‘Energiezorg’ met algemene informatie en tips om de school energievriendelijker te maken, behandelen 4 brochures specifieke onderwerpen. Hierin komen verlichting, verwarming, isolatie en ventilatie en passiefscholen uitgebreid aan bod.

Bron: Onderwijs Vlaanderen