Energiebesparing met daglichtregeling in Vlaamse scholen: feit of fictie?

Het IWT-TETRA-project “Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen” van KU Leuven @ KAHO Sint-Lieven (Campus Gent) en PassiefHuis-Platform onderzoekt het concept van daglichtregelsystemen en de invloedsfactoren op het besparingspotentieel. De resultaten worden in december 2014 bekend gemaakt.

Het verbruik voor verlichting kan in scholen tot 70% uitmaken van het totale elektriciteitsverbruik, in kantoorgebouwen ligt dit rond de 45%. Het voorzien van energiezuinige verlichting kan dus leiden tot grote energiebesparingen en bijgevolg tot een daling van de energiefactuur. Daarnaast kan het interessant zijn om te investeren in lichtregelsystemen, zoals aanwezigheidsdetectie of daglichtregeling.

De opbrengst van daglichtregelsystemen hangt echter van tal van factoren af: niet alleen de geometrie van de ruimte en de grootte van de daglichtopeningen spelen een rol, maar ook de bezettingstijd van de ruimte en het gedrag van de gebruiker zijn van belang. Daarnaast zijn uiteraard ook het type daglichtregelsysteem en de afstelling ervan factoren die hun invloed hebben op het besparingspotentieel.

Daglichtregelsystemen

Het IWT-TETRA-project “Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen” van KU Leuven @ KAHO Sint-Lieven (Campus Gent) en PassiefHuis-Platform onderzoekt het concept van daglichtregelsystemen en de invloedsfactoren op het besparingspotentieel. De rode draad doorheen het onderzoeksproject vormt een monitoringcampagne waar langdurig (minimaal 1 jaar) en in situ metingen worden uitgevoerd in een 10-tal klaslokalen uit het secundair onderwijs.

Behalve de logische metingen van het elektriciteitsverbruik (zowel meting van stroom, spanning, actief vermogen als energieverbruik) worden ook nog een aantal andere parameters gemonitord. Dit om zicht te krijgen op de omstandigheden waaronder een bepaald energieverbruik plaatsvindt. Een aanwezigheidssensor houdt bij wanneer er al dan niet iemand in het klaslokaal aanwezig is, er wordt bijgehouden wanneer de beamer gebruikt wordt, ip-camera’s trekken foto’s van de stand van de zonwering en een pyranometer op het dak meet de totale hoeveelheid invallende straling op elk moment van de dag.

Het geheel van deze langdurige metingen moet niet alleen zicht geven op het reële besparingspotentieel van daglichtregelsystemen, maar moet het tevens toelaten om te bepalen in welke mate bepaalde factoren nu wel of niet belangrijk zijn bij de keuze voor een bepaald lichtregelsysteem. Dit project wordt, behalve door het IWT, ondersteund door een 20-tal cofinancierende partners: fabrikanten van verlichting en daglichtregelsystemen, studiebureaus, fabrikanten van zonwering en koepelverenigingen. De resultaten van dit 2-jarig project zullen voorgesteld worden op een afsluitende studiedag in december 2014.

Bron: Architectura.be