Energiebesparing van 80% mogelijk op scholen

Uit praktijkvoorbeelden in Gelderland blijkt dat scholen tot wel 80% energie kunnen besparen zonder dat de luchtkwaliteit in de lokalen daar onder lijdt. De provincie zet energieconsulenten in om scholen te adviseren.

De afgelopen tijd heeft de provincie scholen gesubsidieerd die maatregelen namen om het energiegebruik te beperken. Tegelijk heeft de GGD met steun van de provincie onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Gelderse scholen worden op de hoogte gebracht van de resultaten en dat prikkelt schoolbesturen om te kijken of het mogelijk is ook maatregelen te nemen.

Leerlingen verwarmen
Er zijn inspirerende voorbeelden, zoals de nieuwe Veldhuizerschool in Ede die volgens het passief-huis concept wordt gebouwd. Een gasaansluiting is dankzij de uitstekende isolatie niet nodig. Met passieve warmte uit de bodem wordt de school ’s morgens vroeg op temperatuur gebracht en daarna leveren de kinderen in het lokaal voldoende warmte om het behaaglijk te houden. ’s Zomers zorgt het systeem voor koeling. Het klimaatsysteem regelt de hoeveelheid ventilatie op basis van het CO2-niveau in de klas. Zo ontstaat een stabiel binnenklimaat. De school is 80% energiezuiniger dan een vergelijkbaar nieuw gebouw. De provincie subsidieert het project.

Goed regelen
De nieuwe HAVO-afdeling van scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg is een ander voorbeeld. Het gebouw heeft een geavanceerd systeem voor klimaatbeheersing en een aansluiting op het warmtenet van de wijk Lanxmeer. Daar wordt warmte onttrokken aan de drinkwatervoorraad van Vitens. Er is niet altijd nieuwe techniek nodig: Christelijke Hogeschool Ede ziet bijvoorbeeld veel effect van het beter inregelen van de CV installatie en een optimaal gebruik van het gebouwbeheersysteem.

Advies
De provincie geeft scholen de mogelijkheid om een energieconsulent in te schakelen. Deze brengt besparingsmogelijkheden in beeld, assisteert bij het maken van plannen, beoordeelt aanbiedingen en ondersteunt bij de uitvoering. In mei is er een informatiebijeenkomst over energiebesparing in bestaande schoolgebouwen en financieringsconstructies.

Bron: Provincie Gelderland