Energieneutrale scholen bouwen? Het kan!

Het is gelukt om mooie scholen te realiseren met een zeer laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Zes voorbeelden laten dat zien.

De scholen tonen een scala aan technische oplossingen, financieringsconstructies en nieuwe schoolconcepten. In alle gevallen is intensief samengewerkt tussen opdrachtgevers, bouwpartijen en gebruikers. Niet dat het allemaal vlekkeloos is verlopen. Maar de koplopers tonen expertise, durf om te vernieuwen en creativiteit.

Het whitepaper ‘Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen’ van beschrijft de ervaringen van de 6 scholen, van Kollumerland tot Amsterdam. Het whitepaper is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als onderdeel van het programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Per 1 januari 2015 wordt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 naar (bijna) 0. Het steeds energiezuiniger bouwen vereist gelijktijdig aandacht voor het binnenmilieu. Het whitepaper reikt schoolbesturen en gemeenten ideeën aan voor (bijna) energieneutrale schoolgebouwen en een gezond (leer)klimaat.

Techniek, ontwerp en financiering

Opvallend zijn de zeer uiteenlopende ontwerpen en maatregelpakketten om tot een energieneutrale school te komen. Het is steeds een slimme combinatie van compact bouwen, goed isoleren, efficiënte verwarming, vraaggestuurde ventilatie en goed geregelde verlichting. Het blijkt in de meeste situaties technisch goed mogelijk te zijn om (bijna) energieneutraal te bouwen.

Samenwerking en expertise

Het ontwerp- en bouwproces en het zoeken naar financiering was niet altijd eenvoudig. Samenwerking en voldoende expertise, van de opdrachtgevers of ingehuurd, is cruciaal. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het succes, zoals nieuwe schoolconcepten of combinatie van functies. Evenals het betrekken van de kosten van de beheerfase bij investeringsbeslissingenen het werken met geïntegreerde contracten of de mogelijkheid om de bouw inclusief exploitatie en beheer aan de markt uit te besteden.

Belangrijke conclusie van de koplopers is dat er meer aandacht nodig is voor kwaliteitsborging en voor beheer, monitoring en de gebruikers.

Bron: RVO.nl