Energiezuinigste scholen van Nederland

MoBius consult heeft in opdracht van de Rijksoverheid onderzoek gedaan naar de energieprestatie van nieuwbouw in Nederland. Het leverde een rapport op met daarin een overzicht van de 14 energiezuinigste kantoren en de 16 energiezuinigste scholen van Nederland.

Het Nederlandse en Europese beleid is er op gericht dat in 2020 alle nieuwbouw energieneutraal is. ‘Om dit doel te bereiken, is het van belang dat er goede en aansprekende voorbeelden zijn’, aldus de onderzoekers in het rapport. ‘Voorbeelden die de ambitie nu al nastreven of belangrijke stappen in die richting zetten. Dit onderzoek richt zich op deze voorbeelden.’

Ontwerpen

Volgens het rapport hebben de ontwerpen van de meeste scholen vergelijkbare eigenschappen en wordt er vooral een strategie van passief bouwen gevolgd. MFC Westergeest Triemen staat bovenaan de lijst van energiezuinigste scholen, met een EPG van -0,2.

De kantoren verschillen vaak erg op het gebied van omvang en in combinatie van functies die in de gebouwen zijn gehuisvest. Over het algemeen ligt de focus bij kantoren vooral op installatie- en regeltechniek. TNT Green Office in Hoofddorp voert met een EPG van -1,6 de lijst van energiezuinigste kantoren aan.

Lees hier het volledige rapport

Bron: Bouwwereld