Enorme impuls voor schoolgebouwen Rotterdam-Zuid

Rotterdamse leerlingen en leraren verdienen goed onderwijs. Goede, moderne schoolgebouwen horen daarbij.

Daarom investeert de gemeente Rotterdam flink in de vernieuwing van schoolgebouwen. In Rotterdam-Zuid gaan acht gebouwen op de schop voor nieuwbouw of renovatie. Voor de meer dan 2.200 leerlingen van deze scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, betekent dit dat ze les zullen krijgen in gebouwen die voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. Belangrijk, want in een goed gebouw is het prettiger leren en werken, en dat is gunstig voor het onderwijsresultaat.

De renovatie en nieuwbouw op Zuid brengt een aantal verhuizingen van scholen met zich mee. Deze verhuisbewegingen zijn onderdeel van een omvangrijke operatie, de zogeheten ‘Schuif op Zuid’. Diverse scholen verhuizen naar een andere plek en bieden daarmee plaats aan een andere school, zonodig in een verbouwd of geheel nieuw gebouw. Verschillende schoolbesturen werken samen mee aan de operatie ‘Schuif op Zuid’. Ook dat hoort bij de Rotterdamse aanpak, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Voor nu en in de toekomst

De ‘Schuif op Zuid’ hoort bij het Onderwijshuisvestingsplan 2015 – 2019. Hiervoor is een lijst samengesteld van 146 schoolgebouwen in de stad die aandacht nodig hebben. Uit de top 15 van deze lijst verdwijnen met de aanpak op Zuid maar liefst drie schoolgebouwen. De schoolgebouwen die aandacht nodig hebben, zijn merendeels gebouwd in de jaren 30, 50 en 60. Ze voldoen niet meer aan de eisen die we tegenwoordig aan schoolgebouwen stellen. Het kan daarbij gaan om het binnenklimaat en om de vraag of het schoolgebouw nog geschikt is voor het onderwijsconcept van nu en in de toekomst. Met het Onderwijshuisvestingsplan 2015 – 2019 is een investering gemoeid van 200 miljoen euro.

Grote veranderingen

Als onderdeel van ‘Schuif op Zuid’ maken Zadkine, het Sint-Montfort (LMC) en het Avicenna College plaats voor elkaar. Het Zadkine gaat weg uit het gebouw Montessoriweg 14 en maakt plaats voor het Sint-Montfort dat de locatie aan de Montessoriweg 55 verlaat. Die locatie wordt aangepast voor de huisvesting van het gehele Avicenna College. Opleidingen van Zadkine worden verhuisd naar het pand aan de Jan Ligthartstraat dat een flinke renovatie ondergaat.
Het huidige gebouw van Avicenna aan de Putsebocht 21 verdwijnt. Op deze plek komt nieuwbouw voor basisschool ‘De Sleutel’ (PCBO). Ook het gebouw van Avicenna College aan de Schere 47 wordt gesloopt. Dit gebouw staat op nummer 2 van de lijst met 146 aandachtspanden. Hier komt een nieuw gebouw voor de Praktijkschool LMC.

Het schoolgebouw aan de Huismanstraat 30 staat helemaal bovenaan de lijst van 146 aandachtspanden. Dit gebouw wordt afgestoten en zal niet meer gebruikt worden om een school in te huisvesten. LMC De Waal en LMC Praktijkonderwijs die dit gebouw nu gebruiken verhuizen naar andere locaties. Deze beweging begint najaar 2015 en duurt een aantal jaren.

Bron: Gemeente Rotterdam