Frisse lucht op school dankzij aandacht voor binnenklimaat (NL)

GGD Gelderland-Midden gaat in 2015 door met het project mechanisch geventileerde basisscholen. Tien scholen in de regio Gelderland-Midden zijn in 2014 onderzocht op de kwaliteit van de mechanische ventilatie. Eén van die scholen is De Haafakkers in Heteren. Samen met de school en de installateur is het binnenklimaat van De Haafakkers geoptimaliseerd.

Aanleiding

Het binnenklimaat van veel basisscholen is onder de maat. Een gezond binnenklimaat heeft een positieve invloed op het gedrag, de (leer)prestaties en de gezondheid van kinderen en leerkrachten die dagelijks het gebouw gebruiken. Steeds meer scholen hebben mechanische ventilatiesystemen. Bij een systeem dat goed ingeregeld is, voldoende capaciteit heeft en onderhouden wordt, ontstaat een goede luchtkwaliteit. Helaas zijn de successen van de installaties wisselend. Vaak zijn er problemen met het systeem (doet het niet, geeft tocht of maakt lawaai), waardoor van een gezonde (leer)omgeving geen sprake is.

Advies op maat

De GGD onderzoekt hoe het is gesteld met de mechanische ventilatie in basisscholen. In één lokaal wordt gedurende een week een binnenklimaatmeting gedaan. De leerkracht vult tijdens die week een kort logboek in, de basisschool vult een korte vragenlijst in. Ook wordt de mechanische ventilatie van vier klaslokalen doormeten. Op basis van de resultaten geeft de GGD advies op maat. Manon Vaal, milieugezondheidsdeskundige van de GGD Gelderland-Midden: “Indien nodig kijken we samen met de basisschool en het installatiebureau naar verbeterpunten. Met simpele handelingen kan het binnenklimaat al flink verbeterd worden. Soms zijn ingrijpende maatregelen nodig. Op diverse scholen hebben we goede resultaten geboekt.”

Schoolvoorbeeld

De Haafakkers in Heteren is één van de deelnemende basisscholen aan het project mechanisch geventileerde scholen. Op deze nieuwe basisschool heeft het onderzoek geresulteerd in een beter binnenklimaat. Schooldirecteur Frans Pieters is enthousiast en moedigt andere basisscholen aan om mee te doen. “Hoe belangrijk een goed binnenklimaat is voor de leerprestaties van kinderen, wordt onderschat in Nederland. Laten we eens écht gaan voor gezondere schoolgebouwen.”

Doe mee

Basisscholen met mechanische ventilatie in de regio Gelderland-Midden kunnen gratis deelnemen aan het project. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben subsidie verstrekt aan de GGD’en om het onderzoek uit te voeren. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Neem bij interesse contact op met het Team Milieu en Gezondheid (bel 088 3556300 of e-mail milieu-en-gezondheid@vggm.nl).

Bron: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)