Gebruiker waardeert schoolgebouw gemiddeld met een 6,5 (NL)

De afgelopen weken konden leraren, scholieren en ouders in het basis- en voortgezet onderwijs op www.checkjeschoolgebouw.nl hun mening geven over het schoolgebouw waarvan zij gebruikmaken.

Op deze website van de Algemene Rekenkamer konden zij ook foto’s uploaden ter illustratie. Het gebruikersonderzoek is nu gesloten. Op de website is per beoordeelde school te zien hoe deze scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle inzendingen.

Meer dan 8000 mensen deden mee aan de enquête van de Algemene Rekenkamer en beoordeelden ruim 2700 schoolgebouwen. Kees Vendrik, lid van het college van de Algemene Rekenkamer: “Het is goed dat ervaringsdeskundigen, namelijk de leerlingen en leraren die dagelijks in de scholen aan het werk zijn, hun mening over dit onderwerp geven. Gelukkig hebben veel mensen deze kans aangegrepen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage”.

Het is voor het eerst dat de Algemene Rekenkamer tussentijds onderzoeksmateriaal openbaar maakt, zonder dat daar analyses op zijn uitgevoerd. Vendrik: “Dit onderzoek is in twee opzichten een experiment. We betrekken voor het eerst op deze manier betrokken burgers bij ons onderzoek. Daarnaast geven we de data die we met behulp van de mensen hebben verzameld, en die dus van de samenleving zijn, direct terug als open data. Daardoor is voor iedereen zichtbaar wat de resultaten zijn en kunnen derden ook met het materiaal aan de slag”.

De Algemene Rekenkamer gaat de komende maanden ook zelf de verzamelde gegevens gebruiken voor nadere analyses. Hierbij worden bijvoorbeeld uitgaven door gemeenten, krimp in bepaalde regio’s en kadastrale informatie gekoppeld aan de kwaliteitsoordelen over de schoolgebouwen. Daarnaast worden in casestudies bij gemeenten verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten en schoolbesturen, het toezicht op de onderwijshuisvesting en eventuele belemmeringen voor renovatie van schoolgebouwen onderzocht. Het uiteindelijke onderzoeksrapport zal de Algemene Rekenkamer komend voorjaar naar de Tweede Kamer sturen.

Bron: Algemene Rekenkamer