Geen gezond binnenmilieu in het merendeel van Vlaamse scholen

De metingen van Test-Aankoop tonen duidelijk aan dat er in het merendeel van de scholen geen gezond binnenmilieu is. Dit wijst op een slechte staat van de schoolgebouwen en/of onvoldoende verse lucht, te wijten aan een inefficiënt ventilatiesysteem, overbevolking van klassen en/of verkeerde gewoontes van de leerkrachten en directie.

Vooral het CO2-gehalte in de lucht is in de meeste lokalen veel te hoog. De lucht is ook vervuild met vluchtige organische componenten, formaldehyde en benzeen en in twee scholen was er te veel lood in het water. Test-Aankoop dringt aan op een sensibiliseringscampagne en vraagt het Brusselse en Waalse Gewest een voorbeeld te nemen aan Vlaanderen waar met een Besluit van de Regering en een pilootproject aandacht wordt geschonken aan het binnenmilieu in de scholen.

Conclusie en eisen

Test-Aankoop dringt aan op een sensibiliseringscampagne in heel het land en controle en verbetering van de binnenlucht in schoolgebouwen. In het Vlaamse onderwijs is al veel aandacht en geld besteed aan het gratis maken van het basisonderwijs, maar even zoveel aandacht en de nodige financiële middelen moeten ook gaan naar een gezond binnenmilieu voor onze kinderen. Het pilootproject van de Vlaamse Gemeenschap is alleszins een eerste en belangrijke stap in de goede richting.

Bron: Test-Aankoop