Geluidsblootstelling en gehoorschade in het onderwijs

De impact van lawaai in scholen op het gehoor is tot op heden vrij onbekend in België. Uit recente persboodschappen weten we echter dat grote groepen kinderen op een relatief klein oppervlak voor geluidsoverlast kunnen zorgen.

Uit cijfers blijkt dat 40-60% van de leerkrachten stemproblemen ontwikkelen, ondermeer door het overbruggen van lawaai om zich begrijpbaar te maken. Leraren zijn dan ook twee keer zoveel afwezig omwille van stemproblemen in vergelijking met andere professionele beroepssprekers. In dit onderzoek, uitgevoerd door Groep IDEWE, werd de geluidsblootstelling en de gehoorschade in het onderwijs in kaart gebracht.

Rapport ‘Geluidsblootstelling en gehoorschade in het onderwijs’

Bron: IDEWE