Gemeente Den Haag trekt € 49,7 miljoen uit voor huisvesting onderwijs in 2012

De gemeente Den Haag trekt in 2012 € 49,7 miljoen uit voor onderwijshuisvesting. € 40,6 miljoen wordt o.a. gebruikt voor nieuwbouw van 7 lesgebouwen en uitbreiding van scholen voor basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. Ook worden er 6 nieuwe gymnastiekzalen gebouwd. Daarnaast is € 9,1 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud en aanpassingen aan bestaande les- en gymnastiekgebouwen. “Ook in 2012 investeren we in nieuwe- en verbeterde schoolgebouwen. Een voorwaarde voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting en daar zorgen we voor,” aldus wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening).

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Nieuwbouw is voorzien voor de volgende scholen: Montessorischool Valkenbos, basisschool De Vlierboom, de Bavinckschool, basisschool Prof. Mr. A. Anema, basisschool O.G. Heldring, Christelijke Montessorischool aan de Abeelstraat, en de Montessorischool Waalsdorp. Uitbreiding is voorzien voor basisschool De Krullevaar, basisschool De Vlieger, Balans, en het ’s-Gravendreef College. Tevens worden 6 nieuwe gymnastiekzalen gebouwd.

Voor onder meer groot onderhoud en aanpassingen aan bestaande schoolgebouwen, de aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair en de huur van sportterreinen voor gymnastiekonderwijs wordt in 2012 circa € 9,1 miljoen uitgetrokken.

Bron: Den Haag Dichtbij