Groot deel Nederlandse scholen moet ingrijpend gerenoveerd worden

Alleen nieuwbouw is onhaalbaar, aldus Louk Heijnders, directeur Servicecentrum Scholenbouw (SCS).

Een groot deel van het huidige schoolbestand, dat ruim 35 jaar oud is, is niet meer van deze tijd. Omdat alleen nieuwbouw onhaalbaar is, moet er ingrijpend gerenoveerd worden. Daarbij zijn volgens Louk Heijnders, directeur van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS), de voornaamste uitdagingen het verbeteren van het binnenklimaat en het doorvoeren van flexibiliteit, noodzakelijk gezien de huidige onderwijspraktijk.

Ten aanzien van het binnenklimaat deelt Heijnders de analyse van rijksbouwmeester Liesbeth van der Poll dat het droevig met het binnenklimaat gesteld is. Hij pleit ervoor om meteen aan de slag te gaan. Volgens Heijnders kost het up-to-date maken van het binnenklimaat bij alle scholen circa 400 miljoen euro.

Een tweede probleem is de flexibiliteit. Het huidige scholenbestand is gerealiseerd in een tijd dat klassikaal onderwijs de norm was. De huidige onderwijspraktijk vraagt volgens Heijnders echter om flexibele ruimtes, die dan weer voor grote dan weer voor kleine groepen geschikt zijn. Heijnders ziet verschillende oplossingen: renovatie combineren met nieuwbouw en het herbestemmen van bestaande accommodaties.

Bron: Stedebouw & Architectuur