Hilde Crevits: “Op middellange termijn moeten we echt anders gaan denken over scholenbouw”

2016 is een scharnierjaar voor de Vlaamse scholenbouw. Het Masterplan Scholenbouw en de begin dit jaar goedgekeurde btw-verlaging zorgen ervoor dat de broodnodige inhaalbeweging inzake scholenbouw meer en meer vormt krijgt. Bovendien zit het veelbesproken Scholen van Morgen-programma op kruissnelheid. Anderzijds blijft het zoeken naar efficiënte formules om de uitdagingen op het vlak van financiering, energiebeheer, toegankelijkheid, ruimtelijke flexibiliteit en multifunctioneel gebruik het hoofd te bieden. Hoog tijd voor een interessante babbel met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst is er sprake van een meerjarenplan met een inhoudelijk onderbouwde visie.”

Stellen dat scholen in Vlaanderen een belangrijke publieke en menselijke functie hebben, is een open deur intrappen. Met hun 16 miljoen vierkante meter ruimte, verspreid over circa 20.000 schoolgebouwen die zich veelal in de kern van steden en gemeenten bevinden, zijn ze essentieel in onze samenleving en bieden ze tegelijk een enorm potentieel. Elk scholencomplex heeft een eigen geschiedenis, die in de helft van de gevallen al (meer dan) een halve eeuw teruggaat. Meer dan 50 procent dateert van voor 1970, en ruim een kwart van ons educatief patrimonium heeft al meer dan 65 jaar op de teller. Dat heel wat van onze scholen verouderd zijn en dat we de voorbije decennia op het vlak van scholenbouw een enorme achterstand hebben opgelopen, is intussen dan ook geen publiek geheim meer. Maar: de noden zijn groot en de overheidsmiddelen beperkt. “Ik zal dan ook niet de minister zijn die de huidige wachtlijsten op enkele jaren tijd volledig doet verdwijnen”, beseft Hilde Crevits.

Hilde Crevits: Om de bestaande achterstand weg te werken, hebben we over alle onderwijsnetten heen meer dan 5 miljard euro nodig. Dat is ongeveer een zevende van de totale Vlaamse begroting en iets minder dan de helft van het jaarlijkse Vlaamse onderwijsbudget waarmee elk jaar opnieuw meer dan 150.000 leraren worden betaald, onderwijs wordt aangeboden aan 450.000 leerlingen en duizenden scholen worden gerund. We staan met andere woorden voor een inhaalbeweging die van verschillende partners jarenlange volgehouden investeringen vraagt.

Lees het volledige interview hier

Bron: Architectura.be