Inhaalbeweging bouw schoolgebouwen Vlaanderen

De Vlaamse schoolgebouwen zijn sterk verouderd: 30% is van voor 1950 en slechts 15% is gebouwd na 1990. Om de minister van Onderwijs tot daadkracht aan te zetten heeft het Vlaams Parlement unaniem een motie goedgekeurd waarin de Vlaamse Regering wordt aangepord om vaart te zetten achter de DBFM-projecten. De motie kwam er na een interpellatie van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Aan de minister van Onderwijs Pascal Smet wordt gevraagd die realisatie voldoende transparant te maken voor de schoolbesturen. Scholen die nu een aanvraag indienen, moeten minstens tien jaar wachten voor hun bouwproject kan worden gerealiseerd. Voor de vrije gesubsidieerde scholen duurt dat nog langer. Het gevolg is dat de wachtlijst is aangegroeid tot 2.315 dossiers, goed voor 2,2 miljard euro subsidie.

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)-operatie volledig moet worden uitgevoerd en dat de extra inhaalbeweging die voor de schoolinfrastructuur is ingezet om schoolgebouwen versneld te vernieuwen of te vervangen, moet worden herhaald. De minister van Onderwijs heeft beloofd de grootschalige inhaalope­ratie volledig uit te voeren, met aan­dacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Zo zouden alle scholen moeten voldoen aan de strenge E70-norm en dus 30% energiezuiniger moeten zijn dan de gangbare norm. Een aantal scholen zouden passiefscholen zijn.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer: “Vanwege de soms erbarmelijke toestand van de schoolgebouwen vragen we de Vlaamse Regering ook bij de begrotingscontrole 2012 bijzondere aandacht te besteden aan de begroting Onderwijs en aan de schoolinfrastructuur en – zodra een volwaardige federale regering is – de problematiek van het Nationaal Waarborgfonds (NWF) federaal aan te kaarten.”

Bron: Politics.be