Investeringen in schoolgebouwen nemen in Nederland met een derde af

Investeringen in schoolgebouwen nemen in Nederland af tot een niveau van € 838 miljoen in 2011, terwijl ze in 2008 nog bijna € 1250 miljoen bedroegen. Dat meldt Dagblad Cobouw op basis van cijfers van Euroconstruct, een Europees netwerk van bouwadviesbureaus.

Volgens Cobouw wordt in Nederland in 2011 € 50 per Nederlander gestoken in schoolgebouwen. Het dagblad zet dit af tegen investeringen in Groot-Brittannië. Per inwoner geven de Britten ongeveer € 200 uit, bijna vier keer zoveel als de Nederlanders. Oorzaak hiervan is het beleid van de regering Cameron, die heeft besloten om via publiek-private samenwerkingscontracten het verouderde gebouwenbestand te vernieuwen.

De VO-raad constateert dat Groot-Brittannië niet het enige land is dat de crisis heeft aangegrepen om te investeren in scholenbouw. In de periode 2007-2010 namen de investeringen in West-Europese landen in schoolgebouwen gemiddeld met 17,5% toe. De investeringen in schoolgebouwen in Nederland namen in diezelfde periode met 26% af. Een gemiste kans wat de VO-raad betreft, want niet alleen is er grote behoefte aan betere schoolgebouwen, maar ook hebben investeringen in de bouw een groot uitstralingseffect op de economie.

Er komen veel verontrustende signalen binnen bij de VO-raad over de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland. Veel leerlingen hebben les in te oude gebouwen die veel onderhoud vergen, met slechte luchtkwaliteit en temperatuurregeling. Ondertussen geven gemeenten al sinds 1997 minder geld uit aan onderwijshuisvesting dan ze hiervoor ontvangen via het Rijk. Die achterblijvende investeringen, terwijl er in principe wel geld beschikbaar is, lopen alleen maar verder op, zoals blijkt uit dit bericht.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben al vragen gesteld aan de minister over de kwaliteit van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. De Kamer heeft aangegeven dit najaar uitgebreider over het onderwerp te willen spreken.

Bron: VO-raad