Jacht geopend op miljoenen scholenbouw Nederland

Nauwelijks te controleren geldstromen. Zwaar verouderde huisvestingsnormen. Jarenlange discussies tussen gemeenten en schoolbesturen over wie wat gaat betalen. Het gaat, zacht uitgedrukt, niet goed met de scholenbouw. Vorig jaar nog becijferde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat gemeenten jaarlijks ruim 300 miljoen euro ‘schoolgeld’ aan andere zaken uitgeven.

Het probleem bestaat al jaren, de oplossing was tot voor kort ver te zoeken. Gemeenten bagatelliseerden de ernst van de situatie, de Tweede Kamer keek lijdzaam toe hoe elk jaar meer schoolgebouwen verpauperden. Maar het tij lijkt te keren. Zo begint de Algemene Rekenkamer binnenkort met een onderzoek naar de daadwerkelijke toestand van scholen. In de loop van volgend jaar volgen ook conclusies over de onoverzichtelijke geldstromen.

Ondertussen werkt het Waarborgfonds Kinderopvang aan een business case voor een investeringsfonds scholenbouw met kinderopvangorganisaties, de PO-raad, Aedes, de VNG en het ministerie van Onderwijs.

Ook op het gebied van kennisdeling wordt aan de weg getimmerd. Het nieuwe kennisinstituut ‘Ruimte OK’ helpt vanaf 1 oktober scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten bij het ontwikkelen en financieren van huisvesting voor kinderen van nul tot achttien jaar.

De PO-raad pakt het probleem van de oude huisvestingsnormen aan en werkt aan een nieuwe standaard.

Lees het hele artikel (pdf)

Bron: Cobouw