Kristinsson

Project: OSG Sevenwolden Heerenveen

Een riant sportveld en een zeventiger jaren schoolgebouw aan de rand daarvan vormden de  lokatie voor de bovenbouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen. Ofschoon de bestaande school kwaliteit heeft, is die onderwijskundig en bouwfysisch verouderd. De constructie van het gebouw is dermate licht opgezet dat verbouwing en uitbreiding niet zinvol is. De school is opgebouwd uit zes deelscholen en een sport, wetenschap- en cultuurcluster, welke beide zijn ondergebracht in compacte, prismatische bouwdelen, waartussen de pauzeruimten en kantine zijn ondergebracht. Deze laatsten strekken zich uit over alle drie de verdiepingen en zijn met een ingenieus trappenstelsel met elkaar verbonden.

Download PDF