Kwaliteit gebouwen primair onderwijs Nederland ondermaats

Meer dan één miljoen leerlingen in primair onderwijs krijgen les in kwalitatief ondermaatse gebouwen. Atelier Rijksbouwmeester ontwikkelt  de Scholenbouwwaaier, een instrument om de kwaliteit van PO huisvesting te verbeteren.

In de zomer van 2009 bracht Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol op verzoek van het kabinet, het advies Gezond en goed – Scholenbouw in topconditie uit. Meer dan één miljoen leerlingen in primair onderwijs krijgen les in kwalitatief ondermaatse gebouwen. Het adviesrapport van de rijksbouwmeester heeft inmiddels geleid tot resultaten zoals ‘De Scholenbouwwaaier’.

Met de Scholenbouwwaaier hebben opdrachtgevers en gebruikers een instrument in handen om ambities ten aanzien van de primair onderwijsgebouwen in een vroeg stadium van de (ver)bouw helder te formuleren en  bespreekbaar te maken met alle betrokkenen in het bouwproces. De waaier is opgebouwd rond een aantal thema’s, waarmee gebruikerswensen vooraf gestructureerd in het Programma van Eisen (PvE) kunnen worden opgenomen.

Scholen, gemeenten, adviseurs, architecten reageren overwegend enthousiast op het ontwikkelde concept van de scholenbouwwaaier. Atelier Rijksbouwmeester onderzoekt momenteel in samenwerking met het Servicecentrum Scholenbouw of het prototype van de Scholenbouwwaaier  instrument is om verder te ontwikkelen en te implementeren.  Een aantal belangrijke stakeholders uit de scholenbouwwereld hebben hierop al zeer enthousiast op gereageerd en medewerking toegezegd.

Meer informatie is te vinden op www.scholenbouwwaaier.nl

Bron: Stedebouw & Architectuur