Kwaliteit schoolgebouwen Nederland verder onder druk

Wethouders van de gemeenten Utrecht, Den Bosch, Breda, Zaanstad, Deventer en Hilversum hebben in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van de uitname van € 256 miljoen uit het Gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. De uitname is in strijd met de vrije bestedingsruimte van gemeenten in de algemene uitkering.

De Kamerleden erkenden tijdens het gesprek dat het geld niet voor onderwijshuisvesting beschikbaar blijft door de afspraken die zijn gemaakt in het Onderwijsakkoord. Dit is in tegenspraak met de motie Buma uit 2011 waarin dat was vastgelegd.

Investeringen nodig
Investeringen in onderwijshuisvesting zijn en blijven nodig voor de doorvoering van passend onderwijs en verbetering van het binnenklimaat. Een bezuiniging zet een rem op de noodzakelijke investeringen.

Position paper
In het position paper ‘Kwaliteit schoolgebouwen verder onder druk’ zet de VNG de consequenties van de uitname uiteen.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten