Kwart Nederlandse scholen mét energielabel heeft label G

Een kwart van het onderwijsvastgoed mét een energielabel is energetisch slecht (energielabel G). Hierbij gaat het om het aantal vierkante meter en niet om het aantal gebouwen. Driekwart van al het onderwijsvastgoed heeft (in metrages) een energielabel C of lager. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland, brancheorganisatie voor de bouwsector.

Energielabel impopulair

Het onderzoek toont ook aan dat slechts 6,8 procent van de scholen een energielabel heeft laten uitrekenen. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: “Daarmee is nog niet gezegd dat de scholen die nog geen label hebben ook slecht scoren. Wel is het een indicatie dat er nog veel moet gebeuren. De focus zou moeten liggen bij renovatie en verduurzaming van scholen en het realiseren van vervangende nieuwbouw”.

Kansen voor de bouwsector

Verduurzaming van het onderwijsvastgoed naar label B zou naar verwachting 2,4 miljard euro bouwproductie opleveren. Verhagen ziet in de uitslag kansen voor de bouwsector: “Schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs zijn nu gemiddeld 38 jaar oud en we zien dat de kwaliteit en functionele geschiktheid ervan onder druk staan. De focus zou moeten liggen bij renovatie en verduurzaming van scholen en het realiseren van vervangende nieuwbouw.”

Verantwoordelijkheid gemeenten

Verhagen wijst fijntjes op de verantwoordelijkheid van gemeenten, (doorgaans) de eigenaren van de schoolgebouwen. Verhagen: “Het lastige van het onderhouden en renoveren van scholen is dat de gemeente dus verantwoordelijk is voor de buitenkant, en het schoolbestuur voor de binnenkant van het gebouw. Wanneer gemeenten moeten investeren in bijvoorbeeld muur- en dakisolatie, dan plukt de gemeente daar niet zelf de vruchten van. Het schoolbestuur profiteert van de lagere energierekening. Bovendien bestaan er geen formele potjes voor renovatie, waardoor grootschalige renovatie veel te weinig voorkomt.”

Database onderwijsgebouwen

Bouwend Nederland gaat ook een database (toegankelijk voor leden) lanceren, waarin alle onderwijsgebouwen staan met daarbij hun locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel. Verhagen: “Hiermee kunnen onze leden zelf actief scholen benaderen en met hen slimme voorstellen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming bedenken. Als gemeente, schoolbestuur en bouwbedrijven slim samen werken dan kunnen we de komende jaren een enorme kwaliteitsslag maken.”

Onderwijsvastgoed

In 2012 was 45,3 miljoen m² vastgoed in gebruik door het onderwijs. Hiervan was 15,8 miljoen m² in gebruik door het primair en speciaal onderwijs.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting