LIAG

Project: Lyceum Schravenlant Schiedam

Het Lyceum Schravenlant wordt een voorbeeldproject voor het toepassen van duurzame innovaties voor woonwijken, bedrijfsterreinen en openbare ruimten. Zowel de school als de gemeente hebben zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Het ‘levensduurdenken’ is hierbij het uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruikersperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

Download PDF
Download presentatie