Limburgse (NL) schoolgebouwen energiezuiniger door nieuw rekenmodel

Aan de hand van een nieuw rekenmodel kunnen scholen zelf snel en eenvoudig uitrekenen hoeveel ze kunnen besparen op de stroom- en gasrekening door het gebouw te isoleren of door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen.

Wat is nodig om zoveel mogelijk schoolgebouwen in Limburg energiezuiniger te maken? Met die vraag zijn in 2013 de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, de schoolbesturen van Dynamiek, Stichting Primair Onderwijs Venray en Prisma, het centrum voor landbouw-, natuur- en milieueducatie Mooiland en de Provincie Limburg aan de slag gegaan. Het resultaat? Inzichtelijk krijgen welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om het energieverbruik te verlagen, om binnenmilieu te verbeteren en om de bewustwording van het energiegedrag te stimuleren.

Om het gebruik van het rekenmodel bij de scholen te stimuleren en te optimaliseren, is op zes scholen een pilotproject gestart. Op hoofdlijnen wordt gekeken naar onder andere de techniek (kansrijke maatregelen), kosten, educatieve leerlijn en de financiering. Ervaringen en resultaten vormen de basis voor doorontwikkeling van het rekenmodel. Uiteindelijk kunnen alle scholen in Limburg er gebruik van maken. “Het mooie aan dit initiatief is dat op eigen kracht bewustwording van het energiegedrag en –verbruik een stimulans krijgen. En leerlingen zijn op een actieve en educatieve manier met duurzaamheid bezig”, vindt Bert Kersten, gedeputeerde Energie en Duurzaamheid.

Bron: Energienieuws