MADE architects gebruikt ruimtes optimaal voor school in Zelzate

Samen met Karuur architecten heeft MADE architects de wedstrijd gewonnen voor de renovatie en restauratie van de bestaande gebouwen van een lagere school in Zelzate. Volgens de planning starten de werken dit jaar. Bij de school hoort een monument, dat opnieuw het gezicht van de school zal worden.

Het eindresultaat wordt een lagere school met refter en keuken, een polyvalente turnzaal en kantoren voor directe en administratie. Een masterplan doet uitspraak over afbraak, renovatie, restauratie en nieuwbouw binnen het voorziene budget.

4 principes

MADE architects en Karuur architecten houden vast aan 4 principes:

  1. De kwaliteit van het bestaande patrimonium, dat bestaat uit eenvoudige structuren, veel licht en ruimte en duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen. Dit biedt de kans om met het beschikbare budget meer te doen dan het gevraagde programma
  2. De keuze om geen spektakelarchitectuur te brengen, maar weloverwogen, cruciale ingrepen
  3. De manier van werken met het monument: dit gebouw krijgt zijn 19e-eeuwse uitstraling en grandeur terug. Het wordt opnieuw het gezicht van de school
  4. Het masterplan dient als leidraad voor de ontwikkeling van de volledige basisschool

De school benut momenteel het beschikbare potentieel van de site niet. Functies zijn versnipperd, de ruimte is gefragmenteerd, waardevolle monumentale gebouwen staan leeg en het historische schoolpark is ontoegankelijk.

Beeldbepalend voor Zelzate

Dit project is relevant in een veel ruimere omgeving dan alleen het schooldomein. Door de schoolfunctie hebben veel inwoners van Zelzate een band met de site. “We zien dat veel mensen foto’s van ons project delen op de sociale media”, vertelt Liesbeth Storkebaum van MADE architects. Vooral het monument aan de Leegstraat is beeldbepalend in het centrum van Zelzate. De vernieuwde situatie zal toestaan de gebouwen breder te gebruiken na de lesuren en tijdens de vakanties.

De latente kwaliteiten van het gebouw (genereuze ruimtes, lichtinval, elegante soberheid…) worden aangescherpt binnen de hedendaagse herbestemming. De originele afwerking met terrazzo vloeren en lambrisering is robuust en onderhoudsvriendelijk en blijft behouden in de gerenoveerde ruimtes. Het gebruik van een houten structuur en houten gevelbekleding in de nieuwe delen wordt de rode draad voor de verschillende uitbreidingen.

NIBE

MADE architects schenkt in elk project voldoende aandacht aan duurzaamheid. Ook hier zijn er een aantal duurzame ingrepen gepland. Groene daken zorgen voor integraal waterbeheer voor de nieuwbouw en regenwater wordt hergebruikt. Door hergebruik van bestaande structuren en componenten beperken de architecten afbraak en bijhorend afval.

Door te kiezen voor kleine ingrepen en door zo veel mogelijk bestaande ruimtes te recupereren, is ook het materiaalgebruik minimaal. Aan de hand van de NIBE-inventaris zullen de bouwmaterialen met de kleinste ecologische voetafdruk de bovenhand krijgen. Daarnaast wordt het cradle-to-cradleprincipe zo veel mogelijk gevolgd.

Bron: Architectura