Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Brede School Houthavens Amsterdam

Het gebouw – gelegen in de Houthavens in Amsterdam – is een compact, robuust, bouwblok, dat is gemaakt met prefab baksteen gevelelementen met een gedetailleerde rozetvorm in reliëf met diepe negges en grote lichtopeningen in verschillende ritmes. Een daklijst, geïntegreerd met verticale smalle ramen, bekroont het gebouw. Aan de parkzijde is een dubbelhoge loggia op de zon gemaakt met een terras gekoppeld aan de horeca en de verhuurbare gymzaal. Dit terras met schooltuin is ook te gebruiken als lunchplek of als ‘openluchtschool’.

Multifunctioneel Flexibel Gebouw
Flexibiliteit van het gebouw was een expliciete vraag van de opdrachtgever. Binnen het gebouw vinden verschillende functies een plek met groei- en krimpmogelijkheden van het aantal lokalen en verhuurbare bedrijfsruimte die apart bereikbaar blijft.
De toekomstgerichte constructie, een flexibel casco bestaande uit een kolommenstructuur met grote overspanningen, voorziet in vloervelden met maximale indelingsvrijheid.
Centraal gelegen bevindt zich de multifunctionele ‘sporttoren’ met gecombineerde speellokalen, aula, gymzaal en buitenspeelruimte op het dak, op elkaar gestapeld. Groepsruimtes zijn gesitueerd om de sporttoren in een doorlopende ring aan de gevel, met ruime licht- en luchttoetreding.

Duurzaamheid: energieneutraal gebouw, frisse scholen klasse A, total engineering
De school, die gebouwd wordt volgens het principe frisse scholen klasse A, is in een multidisciplinair team onder leiding van Architectenbureau Marlies Rohmer ontwikkeld. De flexibele en compacte organisatie, in combinatie met slim materiaalgebruik en een goed daglichtconcept , genereert een zeer duurzaam casco. Een grote thermische massa (betonkernactivering) met accumulerend vermogen beperkt de energievraag. Duurzaam opgewekte stadswarmte en –koeling in combinatie met een luchtbehandelingsinstallatie die gebruik maakt van een energiebesparend ‘warmtewiel’. Om een goed binnenklimaat te garanderen zonder energie te verspillen is CO2-detectie toegepast, zodat alleen geventileerd wordt wanneer het nodig is. Met PV-panelen op het dak die in de resterende energievraag voorzien wordt het gebouw energieneutraal.

Meer informatie op de website van Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Download artikel Bouwformatie: Een katalysator voor de wijk

Foto’s: Thea van den Heuvel