Marlies Rohmer

Project: BS Het Spectrum Den Haag

Basisschool Het Spectrum ligt in de Schilderswijk in Den Haag, die gekend staat als een multiculturele buurt. De schoolpopulatie bestaat dan ook uit 32 verschillende nationaliteiten. Een oud schoolgebouw werd vervangen door een nieuwbouw voor 24 groepsruimtes. In het gebouw zijn ook nog twee lokalen voor voorschoolse opvang voorzien, een ontmoetingsruimte voor ouders en een leslokaal voor Nederlands onderwijs voor de ouders. Het nieuwe schoolgebouw voegt zich met zijn 3 bouwlagen goed in het omringende woonweefsel, maar door de speelplaatsen die de straatwand van het 19e-eeuwse bouwblok openbreken, onderscheidt het gebouw zich van de woningen en toont het zijn publieke karakter.

Download PDF