N2 architecten

Schoolgebouwen

De huidige tijd is zeer interessant als het gaat om onderwijsgebouwen. De druk op de (stedelijke) ruimte, de door nieuwe samenwerkingen veranderende rol van scholen in de publieke ruimte en de ontwikkelingen in onderwijsconcepten vragen om specifieke en creatieve oplossingen. Het gesloten, oude schoolmodel maakt snel plaats voor een meer open benadering van het onderwijs. Scholen zijn nu, naast vormende instellingen, ook dienstverlenende instanties en worden als brede scholen gecombineerd met gymzalen, mediatheek en kind- of buurtcentrum. Het is de ambitie van N2 architecten om om gezonde en goed werkende schoolgebouwen te maken die de tijd kunnen doorstaan, die stimuleren tot beweging, de fantasie prikkelen en de zintuigen beroeren.

Download PDF