Nederland trekt stekker uit PPS voor scholenbouw

Na tien jaar stopt het kabinet de subsidies voor publiekprivate samenwerking in de onderwijshuisvesting. Niet onlogisch, in die tien jaar is er slechts een school gerealiseerd volgens het concept waarin ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie (DBFMO) in een enkel geïntegreerd contract wordt aanbesteed.

En hoewel deze school, het Haagse Montaigne Lyceum, een voldoende rapportcijfer krijgt, is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van het DBFMO-concept. En dus staakt minister De Jager van Financiën de subsidie aan het Servicecentrum Scholenbouw dat in 2008 werd opgezet om PPS in het lager en voortgezet onderwijs te stimuleren. Ook het ministerie van Onderwijs stopt volgend jaar met de subsidies. Onverstandig, zo luidt het oordeel van directeur Loek Heijnders van het Servicecentrum. Volgens Heijnders nemen de problemen in de onderwijshuisvesting almaar toe en willen scholen en gemeenten maar wat graag van de zorg voor gebouwen af. Bovendien wordt er wel degelijk voortgang geboekt.

Heijnders geeft toe dat DBFMO erg ambitieus is, maar dat met PPS light, aanbestedingen waarbij bijvoorbeeld bouw en ontwerp in en keer worden aanbesteed, wel successen worden behaald.

Bron: Bouw & Wonen