Nederlandse basisscholen vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor onderhoud gebouw

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een voorstel tot wetswijziging waarmee verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 worden overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.

Schoolbesturen worden dan integraal verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud komt zo in één hand, waardoor de administratieve lasten afnemen en de besluitvorming sneller kan plaatsvinden. De gemeente is vanaf 2015 alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid