Nederlandse gemeenten, bezuinig niet op schoolgebouwen

Gemeenten geven ongeveer 300 miljoen euro per jaar die ze ontvangen voor onderwijs, met name voor schoolgebouwen, uit aan andere zaken. Volgens bronnen van de VO-raad bekijkt minister Donner nu of deze onderbesteding geformaliseerd kan worden. Dat zou betekenen dat er 300 miljoen bezuinigd wordt op het gemeentelijke onderwijsbudget.

De PO-Raad en VO-raad hebben minister Donner, minister Van Bijsterveldt en de Tweede Kamer opgeroepen om dit niet te doen. De sectorraden wijzen er op dat een bezuiniging op schoolgebouwen onwenselijk is. Uit vele rapporten de afgelopen jaren blijkt dat de kwaliteit van schoolgebouwen zorgwekkend is.

Volgens de laatste ramingen zitten per dag tot 20.000 leerlingen en 2.000 leraren ziek thuis door een slecht binnenklimaat. Ook zien scholen zich veel te vaak genoodzaakt om zelf te investeren in schoolgebouwen, omdat de gemeentelijke investeringen achterblijven. De Rijksbouwmeester en gerenommeerde architecten hebben in 2009 de noodklok over scholenbouw geluid.

Slechte staat
In een Kamerdebat vorige week bleek dat de Kamer de zorgen van PO-Raad en
VO-raad deelt. De Kamer is verontrust over de slechte staat van schoolgebouwen, het ongezonde binnenklimaat, asbest in 80% van de scholen en de steeds verder oplopende leeftijd van de schoolgebouwen.

Besteding
De afgelopen jaren vroegen D66, CDA en de ChristenUnie al aandacht voor de problematiek van de onderbesteding door gemeenten. De Tweede Kamer wil dat de middelen bestemd voor onderwijs ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

De Kamer heeft het kabinet opgeroepen om scholen die dat willen zelf de verantwoordelijkheid over de huisvesting te geven. Hiermee kunnen scholen namelijk het heft in eigen handen nemen en staan ze sterker als gemeenten weigeren te investeren in schoolgebouwen.

Bron: VO-raad