Nieuw kader voor publiek-private samenwerking scholenbouw

Vlaanderen kiest er opnieuw voor om in samenwerking met de private sector scholen te bouwen. De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het decreet voor een nieuw DBFM investeringsprogramma definitief goedgekeurd. Er zal 200 miljoen euro worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen. Het doel is met die middelen een 50-tal nieuwe scholen te bouwen, goed voor een bouwoppervlakte van 100.000 vierkante meter.

Vlaanderen bouwt op dit moment volop nieuwe scholen. Vaak gaat het om indrukwekkende hedendaagse schoolinfrastructuur. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor 182 projecten en ruim 200 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. Goed voor een investering van 1,5 miljard euro. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintenance.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist om ook in de toekomst in samenwerking met de private sector scholen te bouwen. Het kader voor het nieuw bouwprogramma met een investeringsbudget van 200 miljoen euro is definitief goedgekeurd. Met dat budget zullen om en bij een 50-tal scholen kunnen worden gebouwd met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. Zowel instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de internaten als Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen zich kandidaat stellen.

In dit nieuwe DBFM-programma zullen de scholen rechtstreeks en veel sterker betrokken worden. Zo zullen zij van bij de start van de aanbestedingsprocedure mee participeren. Schoolbesturen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de procedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner.

De DBFM-aanpak blijft behouden. Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (gedurende 30 jaar) van verschillende schoolbouwprojecten in de markt. Een private partner (bestaande uit een groep van een financier, ontwerper en aannemer) stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daartegenover ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding voor de periode van 30 jaar. De inrichtende macht ontvangt jaarlijks een subsidie om een belangrijk deel van die beschikbaarheidsvergoeding te kunnen betalen. Na dertig jaar worden de opdrachtgevers automatisch eigenaar van de infrastructuur.

Vlaanderen heeft van Eurostat een positief advies gekregen om dit investeringsprogramma te realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vlaanderen wil ook in de toekomst in samenwerking met private partners scholen bouwen. Het kader daarvoor is vandaag definitief goedgekeurd. Er komt een nieuw scholenbouwprogramma met een investeringswaarde van 200 miljoen euro, goed voor de bouw van een 50-tal scholen. De scholen worden nauwer betrokken bij de projecten. Met deze beslissing houdt de Vlaamse Regering haar inspanningen aan om te investeren in scholenbouw. Dat is belangrijk gelet op de historische achterstand en goed nieuws voor de scholen én de bouwsector.”

Bron: Onderwijs.vlaanderen.be