Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen staat online. Nu per januari 2015 de energie-eisen in het Bouwbesluit sterk worden aangescherpt, is ook het Programma van Eisen voor de scholen aangepast.

Het energieonderdeel is vereenvoudigd en sluit nu aan op het nieuwbouwlabel zoals dat per juli 2014 van kracht is.

Het Programma van Eisen Frisse scholen helpt leerlingen, docenten, schoolbesturen en gemeenten om hun verlanglijstje samen te stellen: energiezuinig, lekker fris, heerlijk licht, geen lawaai, ’s winters behaaglijk warm en ’s zomers lekker koel. En wel zodanig dat architecten, adviseurs, aannemers en installateurs precies weten wat van hen wordt gevraagd en waarop zij worden afgerekend: een echt Frisse School voor kinderen.

Het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 is opgesteld door RVO.nl als onderdeel van het programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ervaringen van gebruikers

Bij het formuleren van de eisen voor lucht, temperatuur, geluid en licht zijn de ervaringen van de gebruikers meegenomen. Zo is de relatief dure eis van een grotere verdiepingshoogte vervallen. Er is ook meer aandacht voor een goede oplevering van het schoolgebouw en de installaties. Ook speelt het Programma van Eisen in op de noodzaak van monitoring en een goed gebouwbeheer.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland