Nieuwe afspraken over verbetering luchtkwaliteit op Amsterdamse scholen

De gemeente en de schoolbesturen van Amsterdamse basisscholen hebben nieuwe afspraken vastgelegd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de scholen. Het ‘Uitvoeringsconvenant Energieke scholen II’ zet in op de verbetering van de luchtkwaliteit in 27 basisscholen in 2013 en 2014. Het gaat om maatregelen voor luchtverbetering én energiebesparing. In de periode 2008-2011 zijn er al 49 basisscholen op deze manier onder handen genomen. Dit betekent voor circa 16.000 kinderen schonere lucht in de les.

Schone lucht: betere leerprestaties

Betere luchtkwaliteit op scholen komt niet alleen ten goede aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Onderzoek van TNO laat zien dat een goed binnenklimaat ook positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen en zorgt voor betere arbeidsomstandigheden voor leerkrachten. Door frissere lucht in scholen zijn kinderen alerter, maar zijn er bijvoorbeeld ook minder klachten over hoofdpijn.

Energiebesparing

Naast maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren worden ook energiebesparende maatregelen genomen, zoals isolatie en het vervangen van verouderde verwarmingsketels door HR ketels. Dit draagt niet alleen bij aan energiebesparing, maar verbetert ook het comfort in de klas (door gelijkmatige temperatuur, minder tocht) en zorgt voor meer bewustwording over het eigen energieverbruik. De kosten voor het maatregelenpakket worden verdeeld over centrale stad (ventilatie), stadsdelen (isolatiemaatregelen aan de buitenkant van het gebouw) en schoolbesturen (installaties zoals verwarming en verlichting).

Financiering door gemeente en schoolbesturen samen

De gemeenteraad heeft 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de maatregelen. Voor de 49 scholen die tussen 2008 en 2011 zijn opgeknapt was er ook geld van het Rijk beschikbaar. Het geld voor de verbeteringen op de 27 scholen die voor de komende twee jaar op het lijstje staan komt van de gemeente en schoolbesturen samen.

Programma Energieke scholen

Het programma Energieke scholen richt zich op het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande basisscholen, maar ook op energiebesparende maatregelen buiten (o.a. isolatie, dubbel glas) en binnen (verlichting en verwarming). Naar schatting zijn er op dit moment nog circa 110 basisscholen die nog niet aan de advieswaarden voor het binnenklimaat voldoen. De keuze voor de 27 scholen is gemaakt op basis van een nulmeting. De scholen die er het slechtst aan toe zijn worden als eerste aangepakt.

Bron: Gemeente Amsterdam