Nieuwe campus HAST is meer dan een school

A2o architecten heeft in Hasselt de nieuwe sociaal-technische campus HAST opgetrokken. Het schoolgebouw van 14.000 m2 biedt plaats aan leslokalen voor de diverse opleidingen, een open leercentrum, kapsalon, sportaccommodatie, hout- en bouwateliers en administratieve en ontspanningsruimtes.

De nieuwe school werd gebouwd omdat de site van de technische school VTI in het centrum van Hasselt onder druk kwam te staan. Er werd beslist om een nieuwe technische school te bouwen op de terreinen van het Technisch Instituut Heilig Hart, op de plek waar de spoorinfrastructuur en de ring rond Hasselt elkaar kruisen. De scholencampus maakt deel uit van het project Scholen van Morgen, een inhaalbeweging voor scholenbouw in Vlaanderen.

Inspelen op veranderend onderwijs

“Onderwijs staat in het midden van maatschappelijke veranderingen die extra inspanningen vragen van leerlingen, leerkrachten, directie en ouders”, klinkt het bij a2o architecten. “Ook als ontwerpers stellen we ons de vraag hoe schoolgebouwen kunnen inspelen op veranderende vormen van onderwijs. We zijn er ons van bewust dat iets aanleren in de 21e eeuw niet meer het exclusieve domein is van kennisinstellingen, maar plaatsvindt altijd en overal, en tegelijkertijd. Deze gedachte maakt het idee van een sociaal-technische campus, die de ambitie heeft om veel meer te zijn dan een school alleen, uiterst actueel.”

De inzet is een nieuwe, sterke sociaal-technische campus. In de nieuwe schoolgebouwen zijn uiteenlopende functies voorzien. Zowel onderwijsactiviteiten als sociale functies vinden er hun plaats.

Ingepast in masterplan stationsomgeving

De nieuwe campus past zich in het Masterplan van West 8 voor de stationsomgeving. De campus vormt een ruimtelijk eindpunt van de groene boulevard die voorzien werd in het masterplan. Dit eindpunt wordt vorm gegeven door een langgerekte publieke ruimte tussen het nieuwe schoolgebouw en de bestaande gebouwen van het Technisch instituut Heilig Hart. Deze as wordt versterkt door luifels aan beide zijden en ruimtelijk beëindigd door een grote trappenpartij. Hier kunnen de scholieren hangen, spelen en zelfs lessen volgen.

Ruimtelijke beleving staat centraal

Het nieuwe schoolgebouw is opgevat als drie dwarse, parallelle blokken, geënt op een langs-as. Ze bieden plaats aan leslokalen voor de diverse opleidingen, een open leercentrum, kapsalon, sportaccommodatie, hout- en bouwateliers en administratieve en ontspanningsruimtes. A2o architecten: “De opdeling in drie dwarse volumes, verbonden door een transparante langs-as, zorgt ervoor dat het gebouw van 14.000 m² nooit als een massief geheel wordt ervaren. De volledig beglaasde en zelfs volledig open centrale trappenhallen versterken dit ruimtelijk uitgangspunt.”

De vleugel die het dichtst bij het centrum van de stad ligt, staat open voor de meer sociale functies zoals het kapsalon en de ontspanningsruimtes. Deze kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden. Meer belastende activiteiten zoals de opleidingen en workshops in de hout- en bouwateliers worden aan de meest westelijke zijde van de campus georganiseerd.

Centraal in het ontwerp staat de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het creëren van een optimaal klimaat waarin kennisoverdracht kan georganiseerd worden en bewerkstelligd worden, is het uitgangspunt. De integrale gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk opgevat, zodat alle zones op de site in relatie blijven met elkaar en vanop elke plek het overzicht behouden blijft.

Op de ongemakken van deze moeilijke, langs de spoorinfrastructuur gelegen site, wordt handig ingespeeld door een aangepaste gevelopbouw. Om akoestische redenen wordt de gevel aan de kant van de spoorweg sterk gesloten gehouden. De gesloten vlakken in metselwerk staan in contrast met de opengewerkte gevels naar de speelplaats en sportvelden toe die de open en groene ruimtes vormen tussen en onder de gebouwen op de campus.

Bron: Architectura