Ontevredenheid over duurzame prestaties schoolgebouwen

Nieuwbouwscholen functioneren niet op alle vlakken naar behoren. Het binnenklimaat en de duurzame prestaties van het schoolgebouw zijn vaak de punten waar de gebruikers ontevreden over zijn.

Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek van Hevo naar onderwijsinstellingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ontevredenheid over het binnenklimaat en de duurzame prestaties aan het licht komen na intrek in het nieuwe gebouw. De eerder genoemde punten zijn van structurele aard en kunnen in de toekomst in nieuwbouwprojecten worden voorkomen.

Volgens Hevo zijn de uitkomsten van het onderzoek waardevol, omdat ze inzicht geven in de kansen en valkuilen in het nieuwbouwproces. Volgens de organisatie kunnen deze resultaten waardevolle bouwstenen zijn voor nieuwbouw, renovatie en herinrichting van scholen.

Bron: Facility Management Magazine