Oproep UNETO-VNI: ‘Voer zo snel mogelijk CO2-metingen uit op Nederlandse scholen’

Het is hard nodig om via prestatie-metingen van de CO2-concentraties inzicht te verschaffen in ventilatiekwaliteit op scholen in ons land. Dit meldt UNETO-VNI, waarbij de installateursvereniging oproept om zo snel mogelijk CO2-metingen uit te voeren op scholen.

Daarnaast wil UNETO-VNI dat er een verplichting komt om bij nieuwbouw de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering te beproeven. “Alleen op basis van regelmatige metingen kunnen installaties goed worden afgesteld en naar behoren blijven functioneren”, aldus de vereniging. De vraag is in hoeverre er CO2-meters zijn aangeschaft met de gelden die het Ministerie van Onderwijs beschikbaar stelt.

In het eerder gepubliceerde artikel ‘Luchtkwaliteit scholen ongezond ondanks investeringen’ reageert Michel Rog van het CDA geschokt op de constateringen omtrent het binnenklimaat. Hij benadrukt dat er met een deel van het extra kabinetsgeld CO2-meters zouden worden aangeschaft.

Verouderd

Het overgrote deel van de ventilatiesystemen in Nederlandse scholen is verouderd en dringend toe aan vervanging of aanpassing, meent UNETO-VNI. Fred Vos, klimaatdeskundige bij UNETO-VNI: “Momenteel is UNETO-VNI betrokken bij een project van de GGD gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ventilatiesystemen. Naar verwachting worden daarbij de komende tijd  circa 500 basisscholen bezocht.”

“Veel van de geconstateerde problemen hebben te maken met verouderde installaties, verkeerde instellingen, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of zijn te wijten aan ventilatiesystemen die zijn ontworpen voor klaslokalen met veel minder leerlingen dan ze nu huisvesten”, zegt Vos. Om de kwaliteit van nieuwe installaties te waarborgen, is er inmiddels een ontwerprichtlijn voor ventilatie van scholen uitgewerkt. Een instrument voor kwaliteitsborging voor het ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen in scholen is in ontwikkeling.

Bron: Duurzaam Gebouwd