Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden

Agentschap NL gaf opdracht tot het inventariseren van succesvolle praktijkvoorbeelden voor het financieren van het ‘verfrissen’ van scholen. Het merendeel van de scholen is nog niet fris, d.w.z. heeft een matig binnenklimaat en een hoge energierekening en daarmee een grote uitstoot van CO2. Steeds meer gemeenten en schoolbesturen hanteren het Programma van Eisen Frisse Scholen en de kennis over adequate maatregelen is steeds breder aanwezig bij adviserende en uitvoerende partijen. Bottleneck blijkt echter de vraag: hoe financieren we de renovatie, nieuwbouw of verbetering van bestaande gebouwen? Deze publicatie belicht 15 uiteenlopende praktijkvoorbeelden inclusief de geleerde lessen.

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Download PDF