Rotterdam investeert 200 miljoen in huisvesting scholen

Rotterdam gaat de komende jaren zeer fors investeren in de huisvesting van scholen. In deze collegeperiode wordt er voor 200 miljoen geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Rotterdam telt 650 schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs en samen met wethouder Hugo de Jonge hebben schoolbesturen 146 panden benoemd die in de komende jaren aan vervanging toe zijn. Deze panden worden de komende jaren aangepakt.

‘In deze collegeperiode 2015 tot en met 2019 stellen we jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar aan schoolbesturen om te investeren in schoolgebouwen.’ Met deze operatie komt er een oplossing voor tientallen scholen die niet meer van deze tijd zijn.’ Geld beschikbaar stellen is een stap, daarna volgt ontwerp, aanbesteding en realisatie. De daadwerkelijke oplevering – voor scholen en de kinderen het belangrijkste moment – volgt een aantal jaar later.”, aldus wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Zorg.

Nieuwbouw of alleen renovatie
Het gaat daarbij niet alleen om renovatie, maar ook om nieuwbouw. Minimaal de helft van de aan te pakken schoolgebouwen wordt gerenoveerd. De afweging nieuwbouw of renovatie wordt bepaald door de (on)mogelijkheden van het gebouw en in overleg met de schoolbesturen. Hierbij zijn die 146 panden allemaal beoordeeld op kwaliteit en op rangorde gezet. Dit bepaalt tevens de uitvoeringsvolgorde.

Impuls
Met deze operatie is een flinke investering gemoeid, aldus de wethouder. “In deze collegeperiode is dat 200 miljoen euro. Er ligt een totale vervangingsopgave voor 500 miljoen euro.” Goed nieuws dus ook voor de bouwsector, want deze investering betekent automatisch een flinke impuls voor de werkgelegenheid in de bouw. Welke bouwbedrijven zij inzetten, bepalen de schoolbesturen overigens zelf.

Bron: Facility Management Magazine